binance注册页面
 
搜索   
 
     
   
 
 

 小蓝色binance info官方

  微创治疗骨折,无需二次手术。

  利用单边支架可治疗成人肱骨骨折,并且可用于儿童的股骨、胫骨骨折。

请稍候...
常用配型
型 号 常用螺钉型号
31000

10110、10100、10164、10136、10138。

具体普通螺钉和羟基磷灰石螺钉的型号长度对照点击此处查看

参考资料
序 号      
-01-      
-02-      
 
 
人才募集 | 网站地图 | 使用帮助 | 信息反馈 | 版权声明  
 
(c)binance注册页面 2012-2018 沪ICP备08023820号-2 (沪)-非经营性-2018-0074