binance注册页面
 
搜索   
 
     
   
 
 

 ProCallus binance info官方

  微创治疗骨折,无需二次手术,微动设计促进骨骼愈合。

  用于固定成年人长骨骨折。

  结合多种钉夹,提供更多组合方式,适应不同部位和类型的骨折。

请稍候...
常用配型
型 号 描 述 常用螺钉型号
90028C

10110、10100、10164、10114、10165、911540、911550、912640、912650等。

具体普通螺钉和羟基磷灰石螺钉的型号长度对照点击此处查看

90000C
90001C
参考资料
序 号      
-01-      
-02-      
 
 
人才募集 | 网站地图 | 使用帮助 | 信息反馈 | 版权声明  
 
(c)binance注册页面 2012-2018 沪ICP备08023820号-2 (沪)-非经营性-2018-0074