binance注册页面
 
搜索   
 
     
   
 
 

 踝关节binance info官方

  微创治疗骨折,无需二次手术,跨关节设计,术后可以活动关节,骨折愈和后不影响关节功能。

  用带铰链的钉夹和单边binance info官方结合,治疗踝关节骨折。

  踝关节钉夹采用透X线材料,X线显影骨折面时面不会受到遮挡。

请稍候...
常用配型
型 号 描 述 常用螺钉型号
99-91047

透X线材料制作,主架体和加压牵引器消采用毒包装

10110、10100、10164、10114、99-611530、99-611540等。

具体普通螺钉和羟基磷灰石螺钉的型号长度对照点击此处查看

90028C+90046
90000C+90046
90001C+90046
参考资料
序 号      
-01-      
-02-      
 
 
人才募集 | 网站地图 | 使用帮助 | 信息反馈 | 版权声明  
 
(c)binance注册页面 2012-2018 沪ICP备08023820号-2 (沪)-非经营性-2018-0074